Szkoła Językowa na Bemowie z 15 letnią tradycją

dziewczyna-min
"Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for a lifetime"
~Confucius

Kim jesteśmy?

Go Ahead School to szkoła języka angielskiego w Warszawie z ponad 15-letnia tradycją. Naszą misją jest nauczenie języka angielskiego w oparciu o szeroko pojętą autonomię ucznia. Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach oraz dla wszystkich grup wiekowych. Przygotowujemy do egzaminów Cambridge, egzaminu gimnazjalnego oraz matury. Stosujemy skuteczne metody nauczania, troszczymy się o miłą i kameralną atmosferę na zajęciach oraz przykładamy dużą wagę do odpowiedniego doboru kadry nauczycielskiej. Nasi lektorzy systematycznie biorą udział w szkoleniach metodycznych w celu podnoszenia swoich kwalifikacji.
"Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for a lifetime"
~Confucius

Co nas wyróżnia?

Co nas wyróżnia?

Go Ahead School stosujemy różne metody pracy ze słuchaczami. Nie trzymamy się sztywno żadnej metody, gdyż przede wszystkim analizujemy grupę i do niej dopasowujemy sposób nauczania. Bierzemy pod uwagę predyspozycje językowe, oczekiwania, a nawet temperament grupy co w szczególności sprawdza się w przypadku grup dziecięcych.

Wierzymy, że nauczanie języka obcego to nie tylko przekazywanie istotnych treści dotyczących zagadnień gramatycznych, leksykalnych czy kulturowych, ale również pokazanie słuchaczom w jaki sposób mogą samodzielnie kierować swoim procesem przyswajania wiedzy po zakończeniu kursu.

Autonomia

Rozwijamy autonomię uczenia się tworząc warunki do nabywania umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej nauki oraz przejmowania za nią odpowiedzialności. Zależy nam, aby uczniowie po skończeniu kursu mieli motywację i narzędzia, aby ćwiczyć słuchanie, czytanie, gramatykę, słownictwo i inne sprawności językowe samodzielnie, bez udziału nauczyciela i bez uczestniczenia w typowej lekcji językowej. Autonomia jest aspektem szalenie ważnym w szczególności w przypadku osób przygotowujących się do różnych egzaminów językowych, ale również stanowi nieodzowny czynnik w standardowym uczeniu się języka jako element przyczyniający się do pogłębienia wiedzy.

Indywidualizm

Jesteśmy zwolennikami indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Diagnozujemy potrzeby językowe, strategie uczenia się oraz swoiste dla każdego człowieka predyspozycje językowe. Zależy nam, żeby nauka języka generowała pozytywne emocje i doświadczenia, które będą przyczyniały się do podniesienia motywacji ucznia. Chcemy, aby nasi słuchacze wierzyli w swoje umiejętności językowe a błędy traktowali jako naturalny element uczenia się języka obcego.

Nasza misja przewodnia

Zależy nam, aby nasi słuchacze nauczyli się przyjmować aktywną postawę i starali się jak najlepiej wykorzystać własne zdolności i możliwości, a ich udział w uczeniu się wykraczał poza reagowanie na polecenia wydane przez nauczyciela. Autonomia przejawia się między innymi w aktywnym poszukiwaniu znaczenia wyrażeń, z jakimi uczeń spotyka się w toku nauki. Może to oznaczać świadome zaangażowanie procesów myślowych w odgadnięcie znaczenia słowa z kontekstu lub też chęć nadania znaczenia pojęciom mało zrozumiałym.

Nasze metody nauczania

Metoda komunikacyjna

  • rozwój 4 umiejętności językowych: czytania, mówienia, słuchania i pisania i ich szybkie zastosowanie w komunikacji
  • rozpoznawanie strategii i sposobów uczenia się, czyli np.: jak czytać ze zrozumieniem (czytanie w celu uzyskania konkretnej informacji, czytanie w celu ogólnego zrozumienia treści, itd.), jak słuchać, jak prowadzić rozmowę, etc.,
  • uczeń zachęcany jest do samodzielnej nauki, czyli rozwoju autonomii
  • zadaniem nauczyciela jest motywować ucznia, wspierać go, uczeń staje się partnerem

Total Immersion

Metoda nastawiona jest na intensywne konwersacje już od pierwszych zajęć. Wyrabia w słuchaczach umiejętność posługiwania się wyrażeniami zastępczymi dla nieznanych sformułowań, czy określeń. Używanie języka ojczystego jest bardzo ograniczone ze względu na próbę odtworzenia warunków przebywania w obcojęzycznym kraju.

Total Physical Response

Jest to metoda bardzo skuteczna w szczególności w pracy z dziećmi. Opracowana została na podstawie założenia, że wykonywanie ćwiczeń aktywizujących umysł, jak i ciało zwiększa zaangażowanie ucznia na zajęciach. Rozumienie języka obcego powinno się rozwijać przez ruch i pracę całym ciałem. Zajęcia bazują głównie na słuchaniu i działaniu, a w późniejszym etapie na formułowaniu wypowiedzi jak pojawi się gotowość do mówienia.

Naszym motto jest “Grade the task, not the material”, czyli nie jest zasadnicza trudność materiału jaki przestawiamy uczniom, ale zadanie jakie dajemy im do wykonania. Przykładem może być zastosowanie materiału autentycznego jak np. artykuł z gazety na zajęciach z grupą początkującą. Nie możemy oczekiwać od uczniów z podstawową znajomością języka zrozumienia tekstu ze szczegółami, ale możemy poprosić ich o wykonanie prostego zadania jak znalezienie imion w języku angielskim. Wykonanie takiego zadania przez grupę początkująca daje poczucie satysfakcji i motywuje do dalszej nauki.

Staramy się odchodzić od nauczania języka polegającego na sztywnym dopasowaniu materiału do wieku, czy ogólnie przyjętego kanonu. Różnicujemy materiał i metody do każdej grupy wiekowej i potrzeb, ale przede wszystkim rozpatrujemy każdego indywidualnie. Zależy nam, aby nasi słuchacze łamali bariery i uprzedzenia językowe oraz wierzyli w swoje umiejętności i sukces.

Naucz się języka angielskiego w Go Ahead School

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej lub przejdź do zapisów online.