Egzamin ósmoklasisty

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego obejmuje:

30 zajęć po 90 minut  w cenie 1620zł za cały kurs

płatne w trzech ratach:

  • I rata do 27.09.2020
  • II rata do 5.01.2021
  • III rata do 02.04.2021

– program kursu obejmuje wszystkie obszary wymagane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

  • znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna
  • rozumienie tekstów pisanych
  • rozumienie ze słuchu
  • znajomość funkcji językowych

–  na każdych zajęciach będą rozwiązywane zadania egzaminacyjne poparte wyjaśnieniami w danym zakresie leksykalnym i gramatycznym z naciskiem na poznawanie  technik wykonywania zadań egzaminacyjnych.

– w trakcie kursu zostanie przeprowadzonych 5 egzaminów próbnych .

Naucz się języka angielskiego w Go Ahead School

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej lub przejdź do zapisów online.