Metody nauczania

Metody nauczania

 

 

 

 

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”

~Benjamin Franklin

(Powiedz mi, to zapomnę, naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę)
  • Go Ahead School stosujemy różne metody pracy ze słuchaczami. Nie trzymamy się sztywno żadnej metody, gdyż przede wszystkim analizujemy grupę i do niej dopasowujemy sposób nauczania. Bierzemy pod uwagę predyspozycje językowe, oczekiwania, a nawet temperament grupy co w szczególności sprawdza się w przypadku grup dziecięcych.

Naszym motto jest “Grade the task, not the material”, czyli nie jest zasadnicza trudność materiału jaki przestawiamy uczniom, ale zadanie jakie dajemy im do wykonania. Przykładem może być zastosowanie materiału autentycznego jak np. artykuł z gazety na zajęciach z grupą początkującą. Nie możemy oczekiwać od uczniów z podstawową znajomością języka zrozumienia tekstu ze szczegółami, ale możemy poprosić ich o wykonanie prostego zadania jak znalezienie imion w języku angielskim. Wykonanie takiego zadania przez grupę początkująca daje poczucie satysfakcji i motywuje do dalszej nauki.

Staramy się odchodzić od nauczania języka polegającego na sztywnym dopasowaniu materiału do wieku, czy ogólnie przyjętego kanonu. Różnicujemy materiał i metody do każdej grupy wiekowej i potrzeb, ale przede wszystkim rozpatrujemy każdego indywidalnie. Zależy nam, aby nasi słuchacze łamali bariery i uprzedzenia językowe oraz wierzyli w swoje umiejętności i sukces.

Metoda komunikacyjna

  • rozwój 4 umiejętności językowych: czytania, mówienia, słuchania i pisania i ich szybkie zastosowanie w komunikacji
  • rozpoznawanie strategii i sposobów uczenia się, czyli np.: jak czytać ze zrozumieniem (czytanie w celu uzyskania konkretnej informacji, czytanie w celu ogólnego zrozumienia treści, itd.), jak słuchać, jak prowadzić rozmowę, etc.,
  • uczeń zachęcany jest do samodzielnej nauki, czyli rozwoju autonomii
  • zadaniem nauczyciela jest motywować ucznia, wspierać go, uczeń staje się partnerem

Total Immersion

Metoda nastawiona jest na intensywne konwersacje już od pierwszych zajęć. Wyrabia w słuchaczach umiejętność posługiwania się wyrażeniami zastępczymi dla nieznanych sformułowań, czy określeń. Używanie języka ojczystego jest bardzo ograniczone ze względu na próbę odtworzenia warunków przebywania w obcojęzycznym kraju.

Total Physical Response

Jest to metoda bardzo skuteczna w szczególności w pracy z dziećmi. Opracowana została na podstawie założenia, że wykonywanie ćwiczeń aktywizujących umysł, jak i ciało zwiększa zaangażowanie ucznia na zajęciach. Rozumienie języka obcego powinno się rozwijać przez ruch i pracę całym ciałem. Zajęcia bazują głównie na słuchaniu i działaniu, a w późniejszym etapie na formułowaniu wypowiedzi jak pojawi się gotowość do mówienia.