Co nas wyróżnia?

Co nas wyróżnia?

 

Wierzymy, że nauczanie języka obcego to nie tylko przekazywanie istotnych treści dotyczących zagadnień gramatycznych, leksykalnych czy kulturowych, ale również pokazanie słuchaczom w jaki sposób mogą samodzielnie kierować swoim procesem przyswajania wiedzy po zakończeniu kursu.

Autonomia

Rozwijamy autonomię uczenia się tworząc warunki do nabywania umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej nauki oraz przejmowania za nią odpowiedzialności. Zależy nam, aby uczniowie po skończeniu kursu mieli motywację i narzędzia, aby ćwiczyć słuchanie, czytanie, gramatykę, słownictwo i inne sprawności językowe samodzielnie, bez udziału nauczyciela i bez uczestniczenia w typowej lekcji językowej. Autonomia jest aspektem szalenie ważnym w szczególności w przypadku osób przygotowujących się do różnych egzaminów językowych, ale również stanowi nieodzowny czynnik w standardowym uczeniu się języka jako element przyczyniający się do pogłębienia wiedzy.

Indywidualizm

Jesteśmy zwolennikami indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Diagnozujemy potrzeby językowe, strategie uczenia się oraz swoiste dla każdego człowieka predyspozycje językowe. Zależy nam, żeby nauka języka generowała pozytywne emocje i doświadczenia, które będą przyczyniały się do podniesienia motywacji ucznia. Chcemy, aby nasi słuchacze wierzyli w swoje umiejętności językowe a błędy traktowali jako naturalny element uczenia się języka obcego.

Na tym nam zależy…

Zależy nam, aby nasi słuchacze nauczyli się przyjmować aktywną postawę i starali się jak najlepiej wykorzystać własne zdolności i możliwości, a ich udział w uczeniu się wykraczał poza reagowanie na polecenia wydane przez nauczyciela. Autonomia przejawia się między innymi w aktywnym poszukiwaniu znaczenia wyrażeń, z jakimi uczeń spotyka się w toku nauki. Może to oznaczać świadome zaangażowanie procesów myślowych w odgadnięcie znaczenia słowa z kontekstu lub też chęć nadania znaczenia pojęciom mało zrozumiałym.