Image

 

JĘZYK HISZPAŃSKI W NASZYCH SZKOŁACH !

Serdecznie zapraszamy na zajęcia z języka Hiszpańskiego !

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut. 

Cena za trymestr to 470zł

Image

REKRUTACJA 2018/2019

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

Szkoła Podstawowa nr 362

Szkoła Podstawowa nr 362

Szkoła Podstawowa nr 316

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

50 1020 5558 1111 1412 1330 0012

Wierzymy, że nauczanie języka obcego to nie tylko przekazywanie istotnych treści dotyczących zagadnień gramatycznych, leksykalnych czy kulturowych, ale również pokazanie słuchaczom w jaki sposób mogą samodzielnie kierować swoim procesem przyswajania wiedzy po zakończeniu kursu.

Co nas wyróżnia? Sprawdź!

Rozwijamy autonomię uczenia się tworząc warunki do nabywania umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej nauki oraz przejmowania za nią odpowiedzialności. Zależy nam, aby uczniowie po skończeniu kursu mieli motywację i narzędzia, aby ćwiczyć słuchanie, czytanie, gramatykę, słownictwo i inne sprawności językowe samodzielnie, bez udziału nauczyciela i bez uczestniczenia w typowej lekcji językowej. Autonomia jest aspektem szalenie ważnym w szczególności w przypadku osób przygotowujących się do różnych egzaminów językowych, ale również stanowi nieodzowny czynnik w standardowym uczeniu się języka jako element przyczyniający się do pogłębienia wiedzy.

Jesteśmy zwolennikami indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Diagnozujemy potrzeby językowe, strategie uczenia się oraz swoiste dla każdego człowieka predyspozycje językowe. Zależy nam, żeby nauka języka generowała pozytywne emocje i doświadczenia, które będą przyczyniały się do podniesienia motywacji ucznia. Chcemy, aby nasi słuchacze wierzyli w swoje umiejętności językowe a błędy traktowali jako naturalny element uczenia się języka obcego.

W Go Ahead School stosujemy różne metody pracy ze słuchaczami. Nie trzymamy się sztywno żadnej metody, gdyż przede wszystkim analizujemy grupę i do niej dopasowujemy sposób nauczania. Bierzemy pod uwagę predyspozycje językowe, oczekiwania, a nawet temperament grupy co w szczególności sprawdza się w przypadku grup dziecięcych.

Naszym motto jest "Grade the task, not the material", czyli nie jest zasadnicza trudność materiału jaki przestawiamy uczniom, ale zadanie jakie dajemy im do wykonania. Przykładem może być zastosowanie materiału autentycznego jak np. artykuł z gazety na zajęciach z grupą początkującą. Nie możemy oczekiwać od uczniów z podstawową znajomością języka zrozumienia tekstu ze szczegółami, ale możemy poprosić ich o wykonanie prostego zadania jak znalezienie imion w języku angielskim. Wykonanie takiego zadania przez grupę początkująca daje poczucie satysfakcji i motywuje do dalszej nauki.

Staramy się odchodzić od nauczania języka polegającego na sztywnym dopasowaniu materiału do wieku, czy ogólnie przyjętego kanonu. Różnicujemy materiał i metody do każdej grupy wiekowej i potrzeb, ale przede wszystkim rozpatrujemy każdego indywidalnie. Zależy nam, aby nasi słuchacze łamali bariery i uprzedzenia językowe oraz wierzyli w swoje umiejętności i sukces.

Zależy nam, aby nasi słuchacze nauczyli się przyjmować aktywną postawę i starali się jak najlepiej wykorzystać własne zdolności i możliwości, a ich udział w uczeniu się wykraczał poza reagowanie na polecenia wydane przez nauczyciela. Autonomia przejawia się między innymi w aktywnym poszukiwaniu znaczenia wyrażeń, z jakimi uczeń spotyka się w toku nauki. Może to oznaczać świadome zaangażowanie procesów myślowych w odgadnięcie znaczenia słowa z kontekstu lub też chęć nadania znaczenia pojęciom mało zrozumiałym.

METODA KOMUNIKATYWNA

Metoda polega na rozwoju 4 umiejętności językowych: czytania, mówienia, słuchania oraz pisania. Ponadto na rozpoznawaniu strategii i sposobów uczenia się oraz szybkim zastosowaniu umiejętności językowych w komunikacji. Uczeń zachęcany jest do samodzielnej nauki - czyli rozwoju autonomii. Zadaniem nauczyciela jest stale motywować ucznia, wspierać go i stać się jego partnerem.

TOTAL IMMERSION

Metoda nastawiona jest na intensywne konwersacje już od pierwszych zajęć. Wyrabia w słuchaczach umiejętność posługiwania się wyrażeniami zastępczymi dla nieznanych sformułowań, czy określeń. Używanie języka ojczystego jest bardzo ograniczone ze względu na próbę odtworzenia warunków przebywania w obcojęzycznym kraju.

TOTAL PHYSICAL RESPONSE

Jest to metoda bardzo skuteczna w szczególności w pracy z dziećmi. Opracowana została na podstawie założenia, że wykonywanie ćwiczeń aktywizujących umysł, jak i ciało zwiększa zaangażowanie ucznia na zajęciach. Rozumienie języka obcego powinno się rozwijać przez ruch i pracę całym ciałem. Zajęcia bazują głównie na słuchaniu i działaniu, a w późniejszym etapie na formułowaniu wypowiedzi jak pojawi się gotowość do mówienia.

© Go Ahead School 2019 | Made by: Adam Skarbek.

Search